Kommunicering av beslut taget 2021-06-29

Riksförbundsstyrelsen har fattat beslut avseende den fortsatta verksamheten under den pågående pandemin.

Se beslut för mer information:

Covid-sidan är även uppdaterad.

Med vänliga hälsningar,
Riksförbundsstyrelsen genom Moa Skoglund