Karantän – RVHD2

Plats: Stadsdel Bomhus i Gävle, Gävleborgs län, med 1 mils radie.

Senaste dödsfall: 17 juni
Misstankegrad: Stark misstanke av RVHD2
Tid: t.o.m. 17 juli (kan komma att uppdateras)