Karantän – RVHD2

Plats: Bredåker 39 i Bergsjö med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 23 november
Misstankegrad: Bekräftat RVHD2 av SVA.
Tid: t.o.m. 23 december (kan komma att uppdateras).