Karantän – RVHD2

Plats: Västra Gärdet, Falkenberg i Halland, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 6 september
Misstankegrad: Stark Misstanke av RVHD2
Tid: t.o.m. 6 okt (kan komma att uppdateras)