Karantän – RVHD2

Ganthem Båtels 509 i Gotland

Plats: Ganthem Båtels 509 i Gotland, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 9 juli
Misstankegrad: Stark misstanke av RVHD2
Tid: t.o.m. 9 aug (kan komma att uppdateras)

Väte Kvie 401 i Gotland

Plats: Väte Kvie 401 i Gotland, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 28 juni
Misstankegrad: Bekräftad RVHD2 
Tid: t.o.m. 28 juli (kan komma att uppdateras)