Karantän RVHD

Plats: Östra Ljungby med 1 mils radie, Klippans Kommun, Skåne Län
Senaste dödsfall: 12 september
Misstankegrad: misstanke av RVHD
Tid: t.o.m. 26 september (14 dagar)