Karantän ~ RVHD  

Plats: Vega, Haninge

Senaste dödsfall: 21 Juni 2022

Misstankegrad: Misstanke av RVHD 

Karantän till: 5 juli 2022, kan komma att förlängas