Karantän ~ RVHD 

Plats: Karlslunds Gård 5004, 137 94 Norra Solunda
Senaste dödsfall: 10 Juni 2022
Misstankegrad: Stark misstanke av RVHD
Tid: 10 juli 2022, kan komma att förlängas