Karantän Myxomatos Staffanstorp i Skåne

Plats: Snöbärsvägen, Staffanstorp i Skåne, med 1 mils radie.

Senaste dödsfall: 24 augusti

Misstankegrad: Stark Misstanke av myxomatos.

Tid: t.o.m. 24 sept (kan komma att uppdateras)

Motivering: Ägarens sju kaniner har haft myxo-typiska symtom, och alla kaniner har avlivats. Ägaren har varit i kontakt med veterinär som efter att symtomen har blivit beskrivna har ansett att myxomatos låter troligt med stor sannolikhet. SK har varit i direkt kontakt med ägaren.