Karantän – Myxomatos & RVHD

Plats: Kalmar, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 19 Oktober
Misstankegrad: Stark Misstanke av Myxomatos och RVHD
Tid: t.o.m. 19 November (kan komma att uppdateras)