Karantän – myxomatos

Plats: Harjagersvägen, Åkarp, Skåne län, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 26 sept
Misstankegrad: Stark Misstanke av: Myxomatos
Tid: tom 26 okt (kan komma att uppdateras)