Karantän – Myxomatos

Plats: Åkergränden 1, Lund i Skåne, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 15 september
Misstankegrad: Stark Misstanke av myxomatos.
Tid: t.o.m. 15 oktober (kan komma att uppdateras)