Karantän i Bua, Halland

Misstanke om RVHD. Kustroddaregatan i Bua med 1 mils radie sätts i karantän till och med den 26 juni. Karantäntiden kan komma att förlängas om obduktion visar på RVHD.

För mer information se sjukdomshandboken. Sjukdomshandboken finnes under ”Dokument”.