Karantän i Botkyrka, Stockholm och Uppsala

Se aktuella karantäner i dessa områden nedan, observera att de är skilda karantäner med skilda slutdatum och skilda områden.

Karantän 1:
Plats: Botkyrka, Botkyrka kommun
Senaste dödsfall: 15 juli 2022
Misstankegrad: Bekräftad RVHD av SVA
Karantän till: 14 augusti

Karantän 2:
Plats: Årsta 4-H gård, Vitkålsgatan 78A, Uppsala
Senaste dödsfall: 28 juli 2022
Misstankegrad: Misstanke av RVHD av kaniner och utrustning som varit på 4-H gården 24-25 juli som kort efter dött i misstänkt RVHD (inväntar bekräftelse)
Karantän till: 11 aug 2022, kan komma att förlängas

Karantän 3:
Plats: Norra Tibblevägen, Uppsala
Senaste dödsfall: 28 juli 2022
Misstankegrad: Misstanke av RVHD (inväntar bekräftelse)
Karantän till: 11 aug 2022, kan komma att förlängas

Karantän 4:
Plats: Bokbindarvägen, Hägersten, Stockholm
Senaste dödsfall: 28 juli 2022
Misstankegrad: Misstanke av RVHD (inväntar bekräftelse)
Karantän till: 11 aug 2022, kan komma att förlängas