Karantän, Dukatgatan, Malmö

Förbundsstyrelsen har beslutat om karantän för ett fall av Myxomatos i Husie stadsdel, Malmö Kommun. Vi tänker på den drabbade personen.

Medlemmar boende i karantänsområde
Ej drabbad medlem som bor inom 1 mils radie från drabbad gård/plats har tävlingsförbud i en månad från det att samtliga djur på gården/platsen inte längre uppvisar symtom på
sjukdom(2). I de fall exakt plats inte är angivet kan hela kommunen komma att sättas i karantän och inga medlemmar boende i kommunen får då tävla. Vid dessa fall tar förbundsstyrelsen tacksamt emot information som gör att område som satts i karantän kan minskas.

Undantag från åtgärd om tävlingsförbud för ej drabbade medlemmar sker om medlem kan uppvisa vaccinationsintyg på aktuell kanin (se nedan).

Vad gäller för våra anslutna föreningar och officiella arrangemang
Klubbar får inte arrangera tävlingar inom en mils radie från drabbad gård förrän tidigast efter en månad från det att samtliga djur på gården inte uppvisar symtom på sjukdom. I de fall där endast kommun är angivet som plats för smitta får klubb inte anordna några arrangemang i aktuell kommun under en månad från angivet datum.

Angivet datum: 2019-08-01

Kontakta förbundsstyrelsen om flytt av officiella arrangemang.

Här nedan finner ni en bild med radius 1 mil.