Kaninhoppnings grupp på Facebook

Vi har uppmärksammat att många personer ställer frågor riktade till förbundsstyrelsen i gruppen “Kaninhoppning”.

Den gruppen är ingen officiell grupp för oss eller kaninhoppningen i Sverige och detta innebär att vi i förbundsstyrelsen inte får notiser när ni ställer frågor eller har en möjlighet att se dessa i tid då Facebooks algoritmer sorterar vilka inlägg en person ser.

Förbundsstyrelsen har haft en dialog med gruppadmin för gruppen “kaninhoppning” om att länka gruppen till förbundets övriga sociala medier för att vi ska kunna svara på våra medlemmars frågor i tid och därmed öka får tillgänglighet och service. Dessa samtal har dock inte lett till något och gruppadmin har svarat oss att det inte finns något sådant intresse för detta från dennes sida.

Vi vill därför be er att inte ställa frågor rörande SKHRF i denna grupp då det inte är någonting vi har möjlighet att kunna besvara då gruppen inte bevakas av någon i förbunddstyrelsen. Mejla hellre oss på styrelsen@skhrf.se så kommer du få svar på dina frågor inom 3 dygn och vid kortare frågor så kan svaret komma redan samma dag!

Vi se dock att det finns ett behov och en önskan från våra medlemmar att vi ska finnas tillgängliga på sociala medier och vi har därför skapat en officiell grupp för kaninhoppningen i Sverige som vi i förbundet administrerar och får notiser ifrån. Gå gärna med i den!

Kaninhoppning (SKHRF)

Vi önskar er en trevlig sommar