INSTÄLLT – AGRIA CUP DELTÄVLING 3, 2020

Vi behöver tyvärr meddela er det tråkiga beskedet att förbundsstyrelsen har efter många diskussioner och övervägningar beslutat att Agria Cup deltävling 3 blir inställd nästa år. Det är flera skäl som har föranlett till att vi har landat i det här beslutet och vi förstår att detta beslut kan komma att väcka många frågor och känslor. Beslutet innebär att det inte kommer att utses någon TOTAL vinnare för Agria Cup 2020, däremot kommer vi att dela ut ett inofficiellt hederspris för den kanin som placerar sig bäst på de två deltävlingar som kommer att genomföras.

Skälen till vårt beslut grundar sig främst i att förbundet har tydliga ansökningstider för olika förbundsarrangemang och det finns inget tvivel om att klubbar har haft god tid på sig att lämna in en fullständig ansökan. Ett annat skäl är att förbundet har vägt enskilda arrangemangs (klubbar) och medlemmars intresse mot åtagandet att en klubb ska arrangera en Agria cup deltävling under högsäsong när många helger redan försvinner till andra godkända förbundsarrangemang.

Under första ansökningsperioden inkom det ingen ansökan om att få arrangera Agria Cup till förbundet och utifrån att Agria Cup är ett samarbete mellan förbundet och Agria samt att det finns ett avtal som säger att förbundet är åtagna att arrangera Agria Cup så valde vi att förlänga ansökningstiden ytterligare för att ge en ny möjlighet till att deltävlingen ska kunna arrangeras och genomföras. Men även denna gång inkom ingen ansökan i tid, dock inkom det ansökningar efter ansökningsperioden. Dessa ansökningar var inte korrekta eller fullständiga och datumen för deltävlingen låg nära inpå andra förbundsarrangemang vilket vid ett godkännande hade inneburit att under högsäsong för kaninhoppningen hade vi haft tre förbundsarrangemang på fyra veckor. Detta kom vi fram till inte är rättvist eller respektfullt mot enskilda arrangemang (klubbar) och våra medlemmar som inte kan resa iväg på långa resor till större tävlingar, då följden av detta hade varit att klubbar inte hade kunnat arrangera lokala tävlingar i sitt upptagningsområde under högsäsong vilket är negativt dels för ekonomin men även medlemsaktiviteten.

Om ni har frågor så hänvisar vi er till mejlen, styrelsen@skhrf.se, inga frågor kommer besvaras av enskilda styrelsemedlemmar och önskar du att bli uppringd så får du skriva det i mejlet så kommer en ansvarig styrelsemedlem att ta kontakt med dig.

Vi hoppas att vårt nya arbetssätt inför 2020 avseende förbundsarrangemang ska resultera i att ansökningar kommer in i tid, är fullständiga och att klubbar känner sig mer motiverade och engagerade.

Kommunicerat av Tarkan för hela förbundsstyrelsen.