Information från Uppfödarkommittén

Under sommaren uppkom diskussioner kring hur lagen ska tolkas angående att tävla med vit rödögda kaniner vid solsken. Vi kontaktade därför Jordbruksverket för att få svar på hur de tolkar regeln och fick detta till svar.

Hoppas det ska lösa eventuella frågetecken. Hör av er till oss i UK om ni fortfarande har frågor.

”Hej,

Det finns inget i vår lagstiftningen som säger att man inte skulle få tävla med en sådan kanin. Dock ska individen i sig givetvis inte utsättas för onödigt lidande. Om det finns individer som inte klarar vara ute i för stark sol så ska man givetvis undvika det.

Med vänliga hälsningar
Caroline Johansson
Djurskyddshandläggare
Djurvälfärdsenheten
Jordbruksverket”