Genomgång domarkonferensen/TR

DK kommer 19/1 kl 19.00 hålla en digital genomgång kring dels vad som diskuterades på domarkonferensen i höstas och dels gå igenom vilka nya regler som börjar gälla 2022. Ett uppdaterat TR för 2022 samt en sammanställning över vilka paragrafer som är uppdaterade finns nu att ladda ned på http://skhrf.se/om-skhrf/dokument/. Upplägget vi tänker oss är en kort genomgång och en efterföljande frågestund. Totalt beräknad tid för mötet är ca 1 timme.

För att vi ska veta hur stort intresset är samt kunna skicka ut en mötesinbjudan vill vi att ni domare som vill delta skickar ett mail till [email protected] där mailadress dit inbjudan ska skickas framgår senast 16/1