Förlängning av befintlig karantän:

Plats: Tvååker, Varberg kommun, Halland 

Senaste dödsfall: 16 aug 2022

Misstankegrad: bekräftad RVHD av SVA

Karantän till: 16 sept 2022