Förlängd karantän – RVHD2

Karantänen för RVHD2 i Gävle förlängs och utökas till ett bredare område.
Plats: Gävle stad, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 7 juli.
Misstankegrad: Stark misstanke av RVHD2.
Tid: t.o.m. 7 augusti. (Kan komma att uppdateras)