Förlängd karantän – Myxomatos

Plats: Förlängd karantän i Kalmar, med 1 mils radie.
Senaste dödsfall: 15 november
Misstankegrad: Bekräftad Myxomatos
Tid: t.o.m. 15 december (kan komma att uppdateras)