Förlängd karantän i Stockholm

Förlängning av karantän
Plats: Bokbindarvägen, Hägersten, Stockholm
Senaste dödsfall: 28 juli 2022
Misstankegrad: Bekräftat RVHD av SVA
Karantän till: 28 aug 2022