Dommarbrev

Hej på er! Här kommer 2020 års sista domarbrev och 2021s första domarbrev sammanslaget i ett. 
Gällande tidigare information som vi gått ut med vill vi påminna er om att alla domare skulle sträva efter att hinna få ihop sina klasser innan årets slut. Pga mindre tävlingar samt tävlingsstopp är det många som inte hunnit få ihop sina klasser för att behålla sin licens. Vi kommer inte att dela ut några generella dispenser till alla, utan kommer att hantera varje domare för sig som inte dömt 10 klasser. Vi har skickat ut ett mail till er som inte dömt 10 klasser eller uppnått 5 korrigeringsklasser för vidare hantering om ni är godkända eller om en uppdatering krävs. Kom ihåg att återkoppla om ni vill uppdatera er!

Detta domarbrev har vi efter en del förfrågningar valt att fokusera på en banspecial då det uppmärksammats att en del banor inte varit godkända för att tävla på.

Krokig bana
En krokig bana innebär att hindren är utplacerade ”lite överallt” där banan gärna får korsa sitt eget spår flera gånger. Ett tips är att försöka få banan lika bred som lång, samt att man korsar banan några gånger – då brukar den den bli lagom krokig. En krokig bana ska läggas med så mjuka svängar som möjligt och det ska finnas utrymme för förarna att kunna ta sig fram på båda sidor om samtliga hinder. Viktigt här är också att banan blir en krokbana så att den inte ser ut som exempelvis ett S eller U.
När man byggt en krokig bana är det lätt hänt att man går banan på den sidan man själv går på när man hoppar, vilket leder till att man glömmer bort att gå banan på andra sidan. Vi förare går på både höger och vänster sida så kom ihåg att gå banan på båda sidor för att känna att det blir bra placering på hindren samt utrymme på båda sidor om hindret.

Vid utplacering av hinder i kurvor på en krokig bana finns en risk att vissa hinder blir felplacerade. Vi tänker specifikt på hinder där ena hinderstödet är kortare än det andra hinderstödet, exempelvis ett hinderstöd som är 30 cm medan det andra är 80 cm. (Tex Kolonnen och Halv-4:an från LA). För att dessa hinder ska bli placerade rätt i kurvor ska den breda delen av hindret vara i innerkurvan för att inte riskera att kaninen hoppar in i stödet. För dig som person kommer det kännas som att den står fel, men det blir rätt för kaninen.

Rak bana
Vid en rak bana står hindren rakt efter varandra. På senare tid har vi fått till oss att en del rakbanor som lagts i en svag båge inte varit just en svag båge, utan det har varit mycket skarpare bågar. Vi vill förtydliga att detta inte är okej utan det ska endast vara en svag båge, tänk formen av en banan! Ibland kan det hända att en rak bana inte får plats. Det finns därför en del åtgärder man kan vidta om man har platsbrist och då ska man utgå från dessa åtgärder i denna ordning här nedan. Tänk på att inget av detta får tillämpas för att man ska kunna rymma dubbla banor!

1. Lägga banan i en svag båge (Ej vara mer svängd än böjen på en banan)
2. Minska ner antalet hinder i elitklass till 11 eller 10 hinder
3. Korta ned avståndet mellan hinder i svår och elit till mindre än 300 cm
4. Delad rakbana (måste utannonseras i tävlingsannnonsen innan)

Underlag
Vi vill påminna om att banan ska vara byggd på ett lämpligt och halkfritt underlag. Det gäller även att gräsmattor ska vara så plana och kortklippta som möjligt utan större gropar. Det har hänt vid ett flertal tillfällen att det har tävlats på banor med framförallt högt gräs vilket bryter mot reglementet. Kom ihåg att det alltid är du som domare som är ansvarig för den bana och klass som du dömer. Märker du av något som bryter mot reglementet är det viktigt att du vågar stå på dig, sätter ner foten och ber arrangörsklubben att åtgärda felet innan du startar en klass.

X2
Vid tävlingar där det är två av samma banklass (Ex. Rak Lätt x2) måste ni komma ihåg att bygga om banorna mellan dessa klasser. Man kan inte hoppa första klassen för att sedan till nästa klass endast byta ut något enstaka hinder, utan hela banan måste byggas om så att de inte är nästintill likadana.

Ändra ej elit till klassprövning
Pga att vi har en tidsgräns på tävlingarna just nu kan det hända att man i slutet av dagen när man har höjd eller längd inser att det kommer bli tidsbrist och att man inte kommer kunna fullfölja hela klassen. Då är det okej att ändra ej elit till klassprövning under pågående klass istället. Kom ihåg att man inte får avbryta klassen mitt i pga tidsbrist så att alla inte har fått hoppa färdigt, utan då ska det ändras till klassprövning istället. Tillämpar man detta ska även klubben betala tillbaka en del av startavgiften så det inte kostar mer än 15 kr.
Viktigt här är att man inte kan ändra en utannonserad ej elit till klassprövning innan klassen startat för att hinna, då ska klassen ställas in som vanligt och startavgiften ska betalas tillbaka. Klassprövningen får endast tillämpas under pågående höjd/längd ej elit klass om man märker att man får tidsbrist.