Domarkurs 2022

Distansdomarkursen pågår för fullt men det börjar bli dags att planera för domarkurs 2022. Kursen kommer att hållas 15-18/4 i Saxtorp i Skåne.


För att gå kursen krävs att man är 16 år och har klubbens rekomendation. Ansökan görs på avsedd blankett som finns på hemsidan skhrf.se/blanketter.

Kursen kostar 1200 kr per student och efter sista anmälningsdag är anmälan bindande och klubben betalningsskyldig även om kursen inte genomförs

Sista anmälningsdag för kursen är 31/12. Kort efter sista anmälningsdag kommer DK meddela alla sökande om de fått plats på kursen. Finns det fler ansökningar än platser kommer DK prioritera vilka som erbjuds plats utifrån klubbens behov samt närhet till andra klubbar. Kort efter att studenten fått en bekräftad plats kommer en inbjudan komma till en förberedande kurs. Förberedande kurs är inte obligatorisk att gå men vi rekommenderar att delta för att komma förberedd till kursen.

Innan kursens start ska de förberedande uppgifterna för kursen vara gjorda och inskickade (finns på hemsidan skhrf.se/dokument). Är inte dessa uppgifter utförda förloras eventuell plats till kursen utan återbetalning av avgiften. Uppgifterna kan börja göras från om med 15/11