Domarkurs 2021

Årets domarläger kommer bli en distanskurs som startar 1 september och pågår i tre månader. Innan kursens start ska de förberedande uppgifterna för kursen vara gjorda och inskickade (finns på hemsidan skhrf.se/dokument). Är inte dessa uppgifter utförda förloras eventuell plats till kursen utan återbetalning av avgiften. Uppgifterna kan börja göras från om med 1/3

Sista anmälningsdag för kursen är 1/6. Ansökan görs på avsedd blankett som finns på hemsidan skhrf.se/blanketter. Kort efter sista anmälningsdag kommer DK meddela alla sökande om de fått plats på kursen.

Senast 1/4 vill DK ha in intresseanmälan från klubbarna kring vilka man vill skicka iväg på kursen. Intresseanmälan är inte bindande men antalet intresseanmälningar avgör hur många platser som kommer tillhandahållas på kursen sen. I samband med intresseanmälan kommer inbjudan komma till en förberedande kurs. Förberedande kurs är inte obligatorisk att gå men vi rekommenderar att delta för att komma förberedd till kursen. Intresseanmälan skickas in som ett mail från respektive klubb innehållandes följande:

  • Namn på student
  • Hur många domare klubben har samt hur många av dessa som är aktiva
  • Om de anmälda studenterna vill träffas i mindre grupp med andra studenter (heldag, viss resa kommer krävas) eller om de hellre vill och har möjlighet att lösa uppgifterna själva med domare i närområdet. Det alternativet kräver att man kan göra dessa uppgifter med minst tre olika domare.