Domarkonferens

Domarkonferensen är planerad till 23/10 2021. DK har fått in synpunkter på att den är fysisk och att det inte finns möjlighet till digitalt deltagande. Vi har diskuterat frågan och även bollat den med förbundsstyrelsen och landat i att konferensen kommer vara fysisk. Ett argument för att ha den digital har varit att man har svårt att avsätta tiden att vara hemifrån för resa och konferens av olika anledningar. DK förstår absolut att det kan vara så att det är svårt att delta på grund av olika omständigheter men vi ser att fördelarna som en konferens där domare från olika delar av landet träffas totalt överväger nackdelarna. Konferensen kommer även innehålla ett antal aktiviteter utöver rena diskussioner som är lämpligare att genomföra i fysisk form.

DK tittar på möjligheten att livesända delar av konferensen, om det blir av kommer det dock enbart vara en möjlighet att få del av en del av det innehåll som berörts under dagen, det kommer inte räknas som deltagande på konferensen.

Sista anmälningsdag för konferensen är 10/9. Läs med i tidigare inlägg ang resa och boende http://skhrf.se/domarkonferens-2021-2/