Domarkonferens 2022

DK har för avsikt att hålla en domarkonferens under en dag även hösten 2022.

Är din klubb intresserad av att vara arrangör för detta så vill vi in ett ansökan senast 1/5-2022. Ansökan görs på blanketten som finns på skhrf.se. Under en domarkonferens så ansvarar klubben för att se till att det finns en lämplig lokal ordna med lunch och fika samt vara behjälpliga med att tillhandahålla en del utrustning som behövs. DK planerar och genomför själva konferensen.