Domarkonferens 2021

Inga ansökningar har inkommit till DK än. DK hoppas att någon klubb är villig att hjälpa oss med detta, då stämman har beslutat att det skall vara minst vartannat år.

Klubben behöver kunna boka en lämplig lokal för upp till 80 personer, lokalen bör ligga så att det finns möjlighet till kollektivtrafik, samt att klubben ska hjälpa till med att ordna lunch. Skicka in en intresseanmälan senast 1/8 till DK@skhrf.se

Vi vill även poängtera att för att en domare ska behålla sin licens ska denne närvara vid minst en domarkonferens var femte år. Därför ligger det mycket vikt i att domarkonferensen blir av 2021!