Domarkonferens 2021 och information från DK

Då inga ansökningar kommit in ger vi nu klubbarna en ny chans att ansöka om att arrangera domarkonferensen 2021. Klubben behöver kunna boka en lämplig lokal för upp till 80 personer, lokalen bör ligga så att det finns möjlighet till kollektivtrafik, samt att klubben ska hjälpa till med att ordna lunch. Skicka in en intresseanmälan senast 1/8 till DK@skhrf.se

Vi vill även poängtera att för att en domare ska behålla sin licens ska denne närvara vid minst en domarkonferens var femte år. Därför ligger det mycket vikt i att domarkonferensen blir av 2021! Konferensen arrangeras varannat år.

Information om kraven på domarna

Som dommare skall man dömt minst tio klasser varav minst fem skall vara korrigeringsklasser. Med rådande situation med endast klubbtävlingar kommer DK självklart ta det bejaktan vid bedömning om en domare måste genomgå en uppdatering.

Däremot uppmanar vi till att försöka få ihop klasserna. DK kommer som vanligt ta alla fall enskilt och alla som inte kommer upp i kraven kommer ändå få maila in för bedömningen om godkännande till nästa år. Pga nya korrigeringsreglerna för 2020 kommer det vara fortsatt krav på att varje domare dömt korrigeringsklasser för att undgå en uppdatering.