Domarkonferens 2021

Domarkommittén välkomnar till domarkonferens 2021.

Enligt stämmobeslut 2019 ska alla domare delta på minst en domarkonferens var femte år för att undvika uppdatering.

Konferensen kommer arrangeras av VKH och DK den 23 oktober på Forshaga Lärcenter kl 10.00-18.00. Den kommer endast pågå under en dag.

Klubbar har rätt till reseersättning för att skicka domare, maximalt milersättning för 1 bil/klubb och ska välja det billigaste resealternativet. Boende för de som har mer än 4 h resväg kan sökas hos DK. Ersättning för resa söks per klubb senast 1 månad efter konferensen och betalas ut i efterhand.

Beroende på läget med pandemin kan kursen komma att bli digital och om detta skulle ske kommer besked senast den 1/9. Sista anmälningsdag är 10 september och anmälan sker via Skuttli. I samband med anmälan skickas ev ansökan om boende (lägg en kommentar i anmälan på arrangemanget). Boende kommer därefter bokas via förbundskassören. Vid avhopp blir klubben betalningsskyldig för ev boende.

Har du några tips på ämnen vi borde behandla under domarkonferensen? Svara i formuläret nedan!

https://forms.gle/itgnRohMaaXYMw718