Domarkonferens

På grund av ett missförstånd i kommuikationen mellan DK oh Förbundsstyrelsen kring annonsering av arrangemang så har DK felaktigt gått ut med att vi ska hålla en konferens 2022. Då det arrangemanget inte uppfyller kraven för tider för ansökan och annonsering kommer den tyvärr inte arrangeras. Istället siktar vi på en konferens 2023. Ansökan för att arrangera den skickas till [email protected] senast 1/5