Distriktsmästerskap

Under stämman 2022 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram zoner ämnade åt distriktsmästerskap, även kallat DM. Dessa zoner ska möjliggöra en arrangering av DM för de som önskar att arrangera ett sådant. Förbundsstyrelsen har tagit fram följande förslag som kommer skickas ut på remiss till samtliga klubbar.

Zon 1: NNKH, BDKH, ACKH, UKH ,AKH, JKH, YKH och HÄKH

Zon 2: WKH, BLKH, ULKH, ROKH, MKH, STKH, GKHT, ÖLKH, ÖKH, VKH och NVHT

Zon 3: NVKH, SVKH, SMKH, KOKH, SKH, ÖSKH, GOKH och GKT

Hälsningar från förbundsstyrelsen!