De skärpta lokala allmänna råden ska följas av alla våra verksamheter

Uppdatering 2020-11-13 kl: 12.20
Besluten gäller för de klubbar och medlemmar som är berörda av de skärpta lokala allmänna råden. Beslutet betyder att de lokala allmänna råden ska följas inom vår organisation och är inte endast rekommendationer.

Riksförbundsstyrelsen har tagit beslut om att de skärpta lokala allmänna råden ska följas av alla anslutna klubbar och medlemmar som har verksamheter inom organisationen. Beslutet grundar sig i att vi vill att det ska vara tydligt för alla inom organisationen hur vi förväntar oss att man agerar under den pågående pandemin och det ska vara lika för alla i organisationen. 

Vi lyssnade på den feedback som kom till oss under våren och har under hösten lagt över ansvaret för att följa smittspridningen på våra klubbar och medlemmar. Vi har sett hur klubbar och medlemmar har tagit på sig ansvaret med stort engagemang och viljan att göra det bästa för sin verksamhet när förutsättningarna plötsligt förändras. Men det har också varit händelser som vi inte tycker är okej inom vår organisation och för att undvika att liknande händelser sker igen så har vi kommit fram till att det här beslutet är nödvändigt för att visa vilken riktning som vi i riksförbundet har. 

De senaste dagarna har också ansvariga politiker och myndigheter vid presskonferenser och intervjuer varit tydliga med att de nya råden ska följas av allmänheten och att vi alla har ett stort eget ansvar. Politikerna och myndigheterna har varit öppna med att det kommer vara svårt att införa tvångsåtgärder i samhället och att det inte ska behövas då ansvariga politiker och myndigheter förutsätter att de skärpta lokala allmänna råden följs. 

Vi hänvisar till de presskonferenser som hållits denna vecka, SVTs övriga rapportering samt senaste uppdrag granskning (Sveriges coronastrategi). 

Citat: ” – Det förutsätter att alla följer dem.” https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hallengren-att-infora-tvingande-atgarder-inte-enkelt

Beslutet gäller från dagens datum och vi har uppdaterat vår sida om våra åtgärder mot corona.

Vänliga hälsningar,
Tarkan, Ekonomiansvarig