Avstängning av gårdsnamn

Uppfödarkommittén har beslutat med samråd av FS att Gullvikens och Emmchens gårdsnamn är avstängda år 2021 och år 2022. Detta betyder att de kullar som föds under denna period inte kommer få bära respektive gårdsnamn, och inte heller kan dessa kullar registreras i efterhand efter denna period. Köpare av kaniner bärande Gullvikens gårdsnamn födda mellan 2017-04-26 och 2021-01-16 kommer att kontaktas av UK där möjligheten finns att välja huruvida man vill behålla namnet på sin unge eller ej. Felet är korrigerat i skuttli.