Avgång förbundsledamot

Förbundsledamot och sekreterare Frida Rydberg, SKH, har av personliga skäl valt att kliva av sin post i förbundsstyrelsen. Fridas ledamotspost kommer därför att vara vakant fram tills dess att stämman 2023 hålls. Angelina Södergren, ÖSKH, har klivit upp som sekreterare, och Moa Skoglund, BLKH, är vald till vice sekreterare.

Vi tackar dig Frida varmt för dina år i förbundsstyrelsen!