Årsstämmoprotokoll 2021

Nu finns protokollet för årsstämman 17-18/04-2021 fastställt.

Med vänliga hälsningar,
Riksförbundsstyrelsen