Arrangemang 2022 och 2023

Den 1 maj var sista dagen att anmäla intresse för kvarstående förbundsarrangemang utan arrangörer 2022, samt sista dagen att anmäla intresse för förbundsarrangemang 2023. Vi tackar samtliga klubbar som har anmält intresse. Ni som fått äran att arrangera är kontaktade. 

Såhär ser kommande arrangemang ut;

2022;
Krok SM har tilldelats BDKH.

2023;
Rak SM ställs dessvärre in då inga intresseanmälningar har inkommit.

Krok SM har tilldelats HÄKH.

Agria cup har tilldelats SKH, ACKH och NVKH, men på grund av omorganisation av Agria kommer cupen att ställas in. Se mer i senaste månadsbrevet.

Domarlägret och domarkonferensen har möjliga arrangörer. Ärendet är skickat till domarkommittéen inför beslut om vem som tilldelas respektive arrangemang.

Vi ser glatt fram emot samtliga förbundsarrangemang!

Hälsningar från förbundsstyrelsen