Ang domarkurs 2021

DK har tillsammans med förbundsstyrelsen fattat följande beslut ang domarkurs 2021

Det kommer inte bli någon fysisk kurs utan DK utan det kommer bli en distanskurs under hösten. Den distanskurs som finns framtagen är anpassad för ett litet antal deltagare och DK tittar just nu på hur en distans för ett större antal personer kan se ut. Beroende på upplägget och hur läget med Covid-19 ser ut kan det förekomma fysiska träffar i mindre grupp under kursen.

DK återkommer med information om kursen, anmälningar och förbedande uppgifter nu under våren.

I och med att det inte blir någon fysisk kurs planerats för en sådan tidigt 2022