Ang. barn och ungdomsverksamheten

Riksförbundsstyrelsen har som ambition att öppna upp tävlings-verksamheten för personer födda 2002 och senare under mars 2021 i enighet med regeringens senaste pressmeddelande 2021-02-04 om att minska de negativa hälsoeffekterna för barn och unga, där det framgår att det är viktigt att idrotts-  och fritidsaktiviteter ska hållas igång så långt det går.

Vi kommer att använda oss av den gemensamma trello tavlan med er klubbar för att föra gemensamma diskussioner kring hur vi praktiskt ska lösa att verksamheten följer de allmänna råden och föreskrifterna. Vi vill därför påminna alla ordföranden om att höra av er till oss så att vi kan lägga till er på tavlan.

Med vänliga hälsningar,
Tarkan Sönmez
Ekonomiansvarig