Ändringar gällande klassprövning

DK gick tidigare ut med att klarade klassprövningar skulle skickas in till DK för att manuellt flyttas upp. NU har Skuttli löst så uppklassning sker automatiskt. Klassprövningen kommer alltså gå till på följande sätt:

Klassprövning till medelsvår är möjlig på alla tävlingar för alla kaniner som är lätt i krok eller rak. Skuttli kontrollerar så att kaninen har fyllt 1 år. Kollen av att kaninen uppfyller övriga MÅSTE SKÖTAS MANUELLT av klubben! För att anmäla sig till klassprövningen till medelsvår anmäler man sig precis som vanligt och för de aktuella kaninerna bockar man i Klassprövning till medelsvår. Kryssrutan ligger under utom tävlan-kryssrutan. Då får man välja att anmäla sig till medelsvår-klasserna för klassprövning. Sedan är det bara att slutföra anmälan som vanligt.

I Skuttli kommer kaninen stå som Utom tävlan och Klassprövning till medelsvår. Förkortningen är KP och syns på Döm-vyn. När man avslutar klassen kommer Skuttli automatiskt att klassa upp kaninen till medelsvår om den uppfyller kravet för antalet fel.

En del klubbar har lagt upp klassprövning som en egen klass, det är den klassprövning som hör till höjd/längd och den ska inte användas i det här fallet. Det går inte att anmäla lättkaniner till den klassen om man lagt upp det så. DK kommer uppdatera den bilaga som togs fram med ovanstående