Nyheter

Genomgång domarkonferensen/TR

DK kommer 19/1 kl 19.00 hålla en digital genomgång kring dels vad som diskuterades på domarkonferensen i höstas och dels gå igenom vilka nya regler som börjar gälla 2022. Ett
Läs mer

Domarkonferens

På grund av ett missförstånd i kommuikationen mellan DK oh Förbundsstyrelsen kring annonsering av arrangemang så har DK felaktigt gått ut med att vi ska hålla en konferens 2022. Då
Läs mer

Ladda fler