Nyheter

Avgång förbundsledamot

Förbundsledamot och sekreterare Frida Rydberg, SKH, har av personliga skäl valt att kliva av sin post i förbundsstyrelsen. Fridas ledamotspost kommer därför att vara vakant fram tills dess att stämman
Läs mer

Ny version av Tävlingsreglementet

DK har uppmärksammats på att en av de motioner som röstades igenom på förra stämman har missats att uppdateras i TR. Det gäller paragraf 7 där åldern för att gå
Läs mer

Distriktsmästerskap

Under stämman 2022 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram zoner ämnade åt distriktsmästerskap, även kallat DM. Dessa zoner ska möjliggöra en arrangering av DM för de som önskar att
Läs mer

Arrangemang 2022 och 2023

Den 1 maj var sista dagen att anmäla intresse för kvarstående förbundsarrangemang utan arrangörer 2022, samt sista dagen att anmäla intresse för förbundsarrangemang 2023. Vi tackar samtliga klubbar som har
Läs mer

Kvartalsbrev ~ Maj

Nu finns kvartalsbrevet från uppfödarkommittén tillgängligt för alla medlemmar i SKHRF att läsa. https://gansub.com/t/pm/5561404811126/ Mvh Uppfödarkommittén

Ladda fler